• Ukupna cena obuke
  za B kategoriju:
  62 000,00 dinara

 • U CENU JE URAČUNATO:
 • 40 časova teorijske nastave
 • Plaćen prvi izlazak na teorijski ispit
 • 40 časova praktične vožnje
 • Plaćen prvi izlazak na praktični ispit
 • Mogućnost plaćanja na do
  7 mesečnih rata bez kamate


Za penzionere, omogućili smo uplatu obuke (u korist njihovih unuka, dece ili za njih same) kod Eurobanke, putem administrativne zabrane.

Kao POSEBNU POGODNOST, u saradnji sa Domom zdravlja "VIZIM" iz Beograda, po ceni od ukupno 8.000 dinara smo Vam omogućili vršenje lekarskog pregleda i obuke iz prve pomoći. Lekarski pregled se vrši u Novom Sadu a prevoz se sprovodi organizovano, preko Škole.
Obuka iz prve pomoći se sprovodi u prostorijama Škole u Rumi.

NAPOMENA: Polaganje ispita iz prve pomoći, kao ni sam lekarski pregled nisu vezani za auto školu tj. lekarski pregled za vozača B kategorije i ispit iz prve pomoći možete obaviti odnosno položiti u nekom domu zdravlja, u privatnim klinikama,... ali je potrebno da ta uverenja blagovremeno dostavite Školi.