• Укупна цена обуке
  за Б категорију:
  62 000,00 динара

 • У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТО:
 • 40 часова теоријске наставе
 • Плаћен први излазак на теоријски испит
 • 40 часова практичне вожње
 • Плаћен први излазак на практични испит
 • Могућност плаћања на до
  7 месечних рата без камате


За пензионере, омогућили смо уплату обуке (у корист њихових унука, деце или за њих саме) код Еуробанке, путем административне забране.

Као ПОСЕБНУ ПОГОДНОСТ, у сарадњи са Домом здравља "ВИЗИМ" из Београда, по цени од укупно 8.000 динара смо Вам омогућили вршење лекарског прегледа и обуке из прве помоћи. Лекарски преглед се врши у Новом Саду а превоз се спроводи организовано, преко Школе.
Обука из прве помоћи се спроводи у просторијама Школе у Руми.

НАПОМЕНА: Полагање испита из прве помоћи, као ни сам лекарски преглед нису везани за ауто школу тј. лекарски преглед за возача Б категорије и испит из прве помоћи можете обавити односно положити у неком дому здравља, у приватним клиникама,... али је потребно да та уверења благовремено доставите Школи.