Materijali za vežbanje

U nastavku su objavljeni neki korisni materijali koji, pored simulacija u info sistemu,
mogu poslužiti kandidatima za uspešnije spremanje teorijskog dela ispita i ispita iz prve pomoći.


1. PRVA POMOĆ - Najčešća pitanja; najveći deo gradiva predviđenog za ispit iz PP:     -> PREUZETI <-