Материјали за вежбање

У наставку су објављени неки корисни материјали који, поред симулација у инфо систему,
могу послужити кандидатима за успешније спремање теоријског дела испита и испита из прве помоћи.


1. ПРВА ПОМОЋ - Најчешћа питања; највећи део градива предвиђеног за испит из ПП:     -> ПРЕУЗЕТИ <-